Dienstverlening

De groei van het tekort aan docenten en de verwachting dat dit tekort de komende jaren verder toeneemt, maakt ouders, leerlingen en scholen onrustig. Onderwijsscout speelt hierop in door het bieden van flexibele detacheringsdiensten voor het onderwijs. Wij werven, selecteren, mobiliseren, detacheren en zenden uit. Al onze kandidaten blijven gedurende de detacheringsperiode in dienst van Onderwijsscout, waardoor opdrachtgevers geen verplichten aan hoeven te gaan met de tijdelijke docent voor de korte of lange termijn.

Onderwijsscout heeft een diverse en kwalitatief sterke pool van kandidaten waardoor we een flexibele schil bieden aan opleidingsinstituten, zodat zij in geval van uitval kort of langdurig kunnen opschalen. Vanwege de omvang van onze pool kunnen we snel schakelen.