Privacyverklaring

Dit is het privacy beleid van Onderwijs Scout B.V. gevestigd aan de Marten Meesweg 8, 3068AV, Rotterdam. Onderwijs Scout is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Jouw privacy is uiteraard heel belangrijk voor ons, vandaar dat wij onderstaand beschrijven hoe we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Ook leggen we uit hoe wij hierbij voldoen aan de wettelijke verplichting tegenover jou.

In dit Privacy Statement leggen we uit wat we met je persoonsgegevens doen. Om het makkelijk te houden hebben wij dit opgedeeld in categorieën: kandidaat, opdrachtgever, referent en leverancier. Zo weet je precies wat voor jou van toepassing is!

Belangrijk om te melden is dat het mogelijk is dat we dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen:we willen natuurlijk altijd up-to-date zijn met nieuwe wet- en regelgeving. Mogelijke veranderingen posten we op deze pagina en indien je niet tevreden bent is het uiteraard mogelijk dat je wettelijke rechten hebt om een klacht in te dienen. In dit Privacy Statement is ook beschreven hoe je dit kan doen.

Ben je al bekend bij ons in het systeem, dan ontvang je jaarlijks van ons een mail met het verzoek om jouw gegevens te mogen bewaren. Voor alle nieuwkomers geldt dat we altijd jouw goedkeuring zullen vragen om je te behouden in onze database.

 

KANDIDATEN

Om voor jou de beste match te vinden met een opdrachtgever is het nodig dat we bepaalde gegevens over je verzamelen, anders weten wij natuurlijk niet of de betreffende baan wel iets is wat jij zoekt.

We verwerken hierdoor persoonsgegevens zoals je naam, contactgegevens, details over je opleiding, arbeidsverleden, eventueel een immigratiestatus en (indien toegestaan) je BSN-nummer. Uiteraard kan je er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen.

 

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een “geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon”. Dit betekent dat dit informatie is waaruit blijkt dat dit om jou als persoon gaat. Dit zijn bijvoorbeeld contactgegevens, je CV en je online identificator. Onderwijs Scout verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens, behalve als dit noodzakelijk is en we hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je voor hele specifieke functies een medische keuring zou moeten doen.

 

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens kandidaten:

Direct van jouzelf: om een eventuele passende uitdaging voor je te vinden heeft Onderwijs Scout bepaalde informatie over je nodig. Er zijn verschillende manieren waarop je informatie met ons kunt delen. Welke manier jij kiest hangt af van wat het beste bij je past, dit zou kunnen zijn:

• Het achterlaten van je gegevens op OnderwijsScout via Onderwijsscout.nl middels het

sollicitatieformulier;

• Het mailen van je CV aan een OnderwijsScout consultant;

• Het solliciteren via een jobboard, die u vervolgens doorstuurt naar de website van OnderwijsScout

 

• Als jij een referent hebt opgegeven dan kunnen wij ook extra persoonsgegevens ontvangen.

 

Hoe gebruiken we jouw gegevens

De belangrijkste reden voor het gebruiken van persoonsgegevens is om je te helpen bij het vinden van werk of andere functies die bij jou zouden kunnen passen. Hoe meer informatie we over jou, je vaardigheden en je ambities hebben, hoe beter we onze diensten op jou af kunnen stemmen.

Wij denken dat het redelijk is om te verwachten dat wanneer je op zoek bent naar werk of professionele informatie uit je CV op een vacaturesite of professioneel netwerk hebt geplaatst, je ermee akkoord gaat dat we jouw gegevens verzamelen en gebruiken om je diensten aan te bieden of te leveren. We delen je CV niet met opdrachtgevers voordat wij jouw toestemming hiervoor hebben.

In het sollicitatieproces is het mogelijk dat je nieuwe potentiele werkgever informatie die jij ons hebt gegeven wil controleren: zoals referenties, kwalificaties en criminele veroordelingen, zolang dit uiteraard in overeenstemming met de wet is.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Waar gepast en in overeenstemming met de wet is het mogelijk dat wij persoonsgegevens, op verschillende gronden, delen met de volgende categorieën personen:

Individuen en organisaties die informatie over uw referentie of sollicitatie hebben zoals: voormalige, huidige of beoogde werkgevers, opleiders en exameninstituten;

Derden zoals uitbestede IT-providers en salarisverwerkers met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben. Dit betekent dat wij gezamenlijk afspraken hebben gemaakt om de privacy van jouw persoonsgegevens te waarborgen; Potentiele werkgevers om je kansen op werk te vergroten

 

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Wij doen ons uiterste best om alle stappen te nemen om de persoonsgegevens die wij bezitten te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. Hiervoor hebben wij technische- en organisatorische maatregelen getroffen. Hier vallen ook maatregelen onder om met verdenkingen van data-inbreuk om te gaan. Ook hebben wij een intern protocol om de privacy van persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen je persoonsgegevens uit ons systeem verwijderen indien jij ons geen toestemming geeft om de gegevens te bewaren. Als je ons toestemming geeft bewaren wij jouw gegevens een jaar en indien relevant vragen wij hierna weer om toestemming.

 

Jouw rechten

Als je het niet eens bent met onze verwerking van persoonsgegevens heb je diverse rechten, welke onderstaand zullen worden uitgelegd. Wij doen ons uiterste best om mee te denken en zullen dit doen in overeenstemming met wetgeving. Het is mogelijk dat wij een verslag van onze communicatie met jou bewaren om mogelijke problemen op te lossen.

 

Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer wij jouw toestemming hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld om je geschiktheid voor bepaalde functies te toetsen), heb je het recht om op ieder moment je toestemming in te trekken. Dit kan je doen door een mail te sturen naar info@onderwijsscout.nl

 

Verzoek tot toegang gegevens

Je hebt op elk moment het recht ons te vragen/bevestigen welke gegevens wij van jou hebben en je kunt ons vragen deze informatie aan te passen, bij te werken of te verwijderen. In dit geval kunnen wij aan jouw verzoek voldoen, of in aanvulling hierop zouden wij aan je kunnen vragen om je identiteit te verifiëren of om meer informatie over je verzoek te vragen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Indien je dit zou willen, heb je het recht om jouw data van ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Wij zullen je hierbij helpen door je gegevens aan te leveren in een veel gebruik machinaal leesbaar formaat.

 

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om ons te verzoeken foute of onvolledige persoonsgegeven die wij van jou hebben te verbeteren. Als wij deze persoonsgegevens met derden hebben gedeeld, zullen wij hun op de hoogte stellen van de verandering, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning zou vergen.

Als wij het niet redelijk vinden om aan je verzoek te voldoen zullen wij de redenen aan je uitleggen.

 

Overzicht doelen van verwerkingen en te verwerken persoonsgegevens

Bij gebruik van onze website:

Reactie op vacatures: voornaam, achternaam, emailadres, adres en CV;

Jobalerts: e-mailadres en zoekcriteria voor de gewenste vacature;

Verbetering dienstverlening: ingestemde cookies- en soortgelijke technische gegevens zoals beschreven in de cookie policy;

 

Via onze recruitmentactiviteiten

Om op verzoek van betrokkenen CV’S of professionele Sociale Media profielen te beoordelen: hiervoor gebruiken wij een CV en het Social Media profiel;

Het zoeken en benaderen van kandidaten op initiatief van Onderwijs Scout: contactgegevens, link naar

Social Media profiel en berichten die naar Onderwijs Scout worden verzonden.

Via social media:

Om betrokkenen in staat te stellen online te reageren op onze vacatures: contactgegevens en reacties

van betrokkenen;

Reactie van Onderwijs Scout op betrokkenen: contactgegevens en vacature/reacties van betrokkenen

 

Deze persoonsgegevens worden hiervoor verwerkt

In de basis bewaren we jouw CV met NAW gegevens. Een email adres en mobiel nummer. Pas na een uitgebreid interview worden onderstaande gegevens genoteerd.

Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit

Contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer

Opleidingen en vaardigheden: opleidingen, trainingen, diploma’s, certificaten, expertise,

taalvaardigheid

Werkhistorie: vorige en huidige werkgevers, functies en ervaring

Sollicitatiegegevens: CV, motivatiebrief, vacature, gewenst aantal uren, vervoersvoorkeuren, bezit van een rijbewijs

Extra persoonsgegevens die betrokkenen verstrekken zoals een foto

Notities van medewerkers

Beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid: opleiding, ervaring, functie- en budget gerelateerde criteria

Selectie van kandidaten: opleiding, ervaring, vaardigheden, referenties, functie- en budget

gerelateerde criteria

 

Digitaal dossier: CV’s en overige documenten zoals diploma’s, certificaten, uitslagen eventuele geschiktheidstesten, (sollicitatie)gespreksaantekeningen, notities en voortgangsrapportage van sollicitaties/bemiddelingen

 

Onze rechtsgrond voor het verwerken van jouw gegevens

Voor het matchen van kandidaat aan potentiele werkgevers gebruiken wij de grondslagen uit de wet:

“Gerechtvaardigde belangen en toestemming.” Ben je bij ons in dienst (geweest) dan gebruiken wij de grondslagen “Wettelijke Verplichting” en “Uitvoering overeenkomst.”

Iets nog niet helemaal duidelijk voor je? We helpen je graag! Voor vragen naar aanleiding van dit privacy statement kan je altijd contact opnemen met ons. 085-0600935 óf via info@onderwijsscout.nl

 

Ben je het ergens niet mee eens?

Ben je het ergens niet helemaal over eens, dan horen wij dit graag van jouzelf. Buiten het feit dat we

dit erg betreuren heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

De Autoriteit persoonsgegevens. U kunt op de verschillende manieren contact opnemen:

Telefonisch: (+31)9002001201

Online: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Per post: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

In onze dienstverlening hebben we met meerdere partijen te maken. Opdrachtgevers, Leveranciers,

Referenten en Websitegebruikers. De AVG heeft eveneens betrekking op onderstaande partijen.

OPDRACHTGEVERS:

Bent u een klant van Onderwijs Scout, dan is het nodig dat we informatie over u of personen binnen uw organisatie verzamelen en gebruiken terwijl wij uw diensten verlenen zoals het vinden van kandidaten die bij u of uw organisatie passen en de eventuele afhandeling hiervan. Wij gebruiken uw gegevens om ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden afgehandeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het matchen vankandidaten waarvan wij denken dat zij bij uw organisatie passen.

Wij kunnen persoonsgegevens direct van u ontvangen: waar u bijvoorbeeld proactief contact met ons opneemt per telefoon of e-mail en wij zouden contact met u kunnen opnemen.

 

Wij achten het verzamelen van persoonsgegevens noodzakelijk en redelijk om detacheringsdiensten voor u te verzorgen. Wij houden dan ook contactgegevens bij, verslagen van onze gesprekken en geregistreerde vacatures en plaatsingen.

 

LEVERANCIERSGEGEVENS

We hebben een kleine hoeveelheid informatie van onze leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. We hebben contactgegevens nodig van contactpersonen voor bijvoorbeeld de financiële administratie of het bestelproces. Ook verzamelen wij betaalgegevens, zodat we u uiteraard kunnen betalen.

We verzamelen uw persoonsgegevens tijdens onze samenwerking met u.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken correct kunnen worden nagekomen.

Wij gebruiken persoonsgegevens van contactpersonen binnen uw organisatie voor het ontvangen van uw diensten als leverancier. Hiernaast bewaren wij ook uw financiële gegevens zodat wij u kunnen betalen voor uw diensten. Wij denken dat dit noodzakelijk is binnen de reikwijdte van onze gerechtvaardigde belangen als de ontvanger van uw diensten.

 

REFERENT

We verzamelen uw gegevens uitsluitend wanneer een kandidaat of personeelslid uw naam opgeeft als referentiepersoon. Dit is een onderdeel van onze kwaliteitsgarantie.

We gebruiken de contactgegevens van referenten om onze kandidaten te helpen bij het vinden van een passende baan. Als wij hun details en kwalificaties kunnen verifiëren, kunnen wij ervoor zorgen dat zij goed gematcht worden aan potentiele werkgevers.